mobirise.com

D Ü Z ULUSLARARASI NAKLİYAT olarak biz;
kaliteyi şirketimizin ve sektörümüzün gelişimi yolunda 
birinci şart olarak görüyor ve bu düşünceyi yaptığımız işe de yansıtıyoruz.

HAKKIMIZDA

1996 Yılından bu güne hizmet vermiş olduğu uluslararası taşımacılık sektöründe söz sahibi olan şirketimiz; kaliteli, sorunsuz, hızlı hizmet anlayışını ilke edinmiş ve sahip olduğu deneyimli personeli, geniş hizmet ağı ile ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.


“Her taşıma, gelişim yolunda bir adımdır” ilkesiyle hareket eden DÜZ Uluslararası Nakliyat, müşteri memnuniyeti doğrultusunda hizmet standartlarını her geçen gün artırmaktadır.


Müşterilerinden aldığı geri bildirimleri en etkin şekilde değerlendirmeye tabi tutan DÜZ Uluslararası Nakliyat, bu bildirimler doğrultusunda iş süreçlerini güncellemekte, hizmet kalitesini ve standartlarını her gün daha iyiye taşımaktadır.


Çalışmalarında müşterilerinin gelişen teknolojiye paralel olarak öne çıkan taleplerini saptamayı ve bu talepleri karşılamayı ilke edinen DÜZ Uluslararası Nakliyat, müşterilerine hizmet sunumu ile ilgili bütün süreçlerde sürekli ve sistemli bir iyileştirme çabası içindedir.


Uzun soluklu iş ilişkileri kurmanın, yeni müşteri kazanmak kadar önemli olduğu ilkesi, DÜZ Uluslararası Nakliyat’ın müşteri memnuniyeti konusundaki temel ilkesidir.

TİCARİ SİCİL

1) Şirketin sicil numarası

2) Ticaret Unvanı,

3) İşletmenin Merkezi,

4) Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı

5) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürlerin adları-soyadları.

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.

c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.

f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.

g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.

i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

HİZMETLER

Nakliye İşleri Organizatörlüğü

T.C. Ulaştırma Bakanlığı’nın vermiş olduğu R2 yetki belgesine sahip şirketimiz; Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya ve Macaristan'a komple ya da parsiyel karayolu taşıma hizmeti vermektedir.

Komple ve Parsiyel Taşıma

Çek Cumhuriyeti
Slovakya

Komple Taşıma

Polonya
Macaristan

Acentelik

Şirketimiz yurtdışındaki nakliye firmalarının türkiye acenteliğini yapmakta, ithalat ve ihracat yüklemelerinizde
geniş araç filosu ile sorunlarınıza en kısa sürede çözüm bulmaktadır.

Yurtiçi, Yurtdışı Geniş Gümrükleme Ağı

Dış ticaret alanında gereken her türlü desteği sağlayabilecek organizasyona ve vizyona sahip olmanın güveni ve donanımı ile dış ticaret ve lojistik sektöründeki tüm firmalara uygulanabilir,
yapıcı çözümler üretmekte ve hizmet sağlamaktayız.

İLETİŞİM